Hoe komen de werkgroepen tot stand?

Scholen en leveranciers van digitale onderwijsmiddelen in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs nodigen we van harte uit om deel te nemen aan de werkgroepen. De oproep om deel te nemen doen we via verschillende kanalen van Edu-V (website, nieuwsbrief, socials, evenementen, etc.) en via de partners van Edu-V.

Aanmelden en criteria voor deelname

Als werkgroeplid voldoe je aan specifieke criteria om een waardevolle bijdrage te leveren aan onze gezamenlijke inspanningen. Hier zijn de vereisten waarop we onze selectie baseren:

  1. Expertise in praktijksituatie van de desbetreffende werkgroep: Uitgebreide kennis en ervaring met de specifieke praktijksituatie die door een werkgroep wordt geadresseerd, op functioneel, operationeel en technisch gebied.
  2. Ervaring met standaarden: Bekendheid met bestaande nationale en internationale standaarden binnen de scope van de praktijksituatie van de werkgroep, inclusief ervaring met implementaties en begrip van de implicaties voor processen en systemen.
  3. Praktijkgerichtheid: Bekendheid met de dagelijkse praktijk van de praktijksituatie van de werkgroep binnen scholen, om zo relevante oplossingen te kunnen ontwikkelen.
  4. Samenwerkingsvaardigheden: Vaardigheden om effectief (online) te kunnen samenwerken aan het formuleren van afspraken binnen de werkgroep.
  5. Programmarol en rolvastheid: Ervaring met programma’s is een pluspunt, en rolvastheid is cruciaal om binnen de gestelde kaders te opereren.
  6. Netwerk en beschikbaarheid: Een waardevol netwerk binnen de eigen organisatie en de bredere sector is belangrijk, evenals de beschikbaarheid gedurende de afgesproken periode en voor het vastgestelde aantal uren.

Alleen kandidaten die aan deze criteria voldoen, kunnen in aanmerking komen voor deelname aan onze werkgroep.

Na aanmelding word je uitgenodigd voor een gesprek waarin we verder toelichten wat de werkgroep precies gaat doen, welke rol je hebt als werkgroep lid, en kun je je vragen kwijt.

Wanneer de termijn van aanmelden is verlopen, starten we met de selectieprocedure. De formulieren zullen vanaf dat moment op de site niet meer benaderbaar zijn.

Selectie

Als we iedereen die zich heeft aangemeld hebben gesproken, volgt de selectie van de werkgroep leden.

Bij het vormen van werkgroepen streven we naar een evenwichtige vertegenwoordiging van:

  • Leveranciers en scholen
  • Diverse sectoren (PO, (V)SO, VO en MBO)
  • Leden van brancheorganisaties (MEVW, VDOD en VEDN) en niet-leden
  • Grote, middelgrote en kleine leveranciers

Elke werkgroep streeft naar een bezetting van 6 tot 12 leden voor optimale slagvaardigheid. Daarnaast ondersteunen we elke werkgroep met een adviseur en een voorzitter vanuit Edu-V.

Na aanmelding ontvang je van ons bericht of je al dan niet bent geaccepteerd als werkgroep lid. Ben je afgewezen, dan nodigen we je graag uit om in de klankbordgroep van Edu-V zitting te nemen. Ben je geaccepteerd, dan ontvang je meteen de uitnodiging voor de kick-off van de werkgroep en wordt jouw organisatie als Samenwerkingspartner op de website vermeld.

Heb je interesse?

Meld je dan aan voor één van de werkgroepen.