Hoe komen de werkgroepen tot stand?

Scholen en leveranciers van digitale onderwijsmiddelen in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs nodigen we van harte uit om deel te nemen aan de werkgroepen. De oproep om deel te nemen doen we via verschillende kanalen van Edu-V (website, nieuwsbrief, socials, evenementen, etc.) en via de partners van Edu-V.

Aanmelden en criteria voor deelname

In het aanmeldformulier van de verschillende werkgroepen lees je de specifieke criteria voor deelname. De criteria bevatten relevante functionele en technische kennis en ervaring die nodig zijn om te kunnen meepraten en meedenken over het onderwerp van een werkgroep.

Na aanmelding word je uitgenodigd voor een gesprek waarin we verder toelichten wat de werkgroep precies gaat doen, welke rol je hebt als werkgroep lid, en kun je je vragen kwijt.

Wanneer de termijn van aanmelden is verlopen, starten we met de selectieprocedure. De formulieren zullen vanaf dat moment op de site niet meer benaderbaar zijn.

Selectie

Als we iedereen die zich heeft aangemeld hebben gesproken, volgt de selectie van de werkgroep leden. Bij het samenstellen van de werkgroepen streven we naar een evenredige verdeling over de verschillende sectoren (PO, (V)SO, VO en MBO) en een goede balans van relevante – grote en kleine – partijen, zowel aan de publieke als private kant.

Na aanmelding ontvang je van ons bericht of je al dan niet bent geaccepteerd als werkgroep lid. Ben je afgewezen, dan nodigen we je graag uit om in de klankbordgroep van Edu-V zitting te nemen. Ben je geaccepteerd, dan ontvang je meteen de uitnodiging voor de kick-off van de werkgroep en wordt jouw organisatie als Samenwerkingspartner op de website vermeld.

Heb je interesse?

Meld je dan aan voor één van de werkgroepen.