• Nieuws

Samensmelting van twee werkgroepen

De werkgroepen ‘Plannen en afnemen van toetsen en examens’ en ‘Uitwisseling summatieve toetsresultaten’ gaan vanaf januari samen verder als werkgroep ‘Toetsen en examineren’. De samensmelting komt voort uit veranderde uitgangspunten voor werkgroepindelingen, waarbij de oorspronkelijke scope en implementatieaanpak zijn herzien. De leden van de beide werkgroepen gaan over naar de nieuwe werkgroep.

De werkgroep ‘Uitwisseling summatieve toetsresultaten’ die in het voorjaar van start ging, had aanvankelijk een beperkte scope om snel een proof of concept te realiseren. Na feedback van zowel de werkgroep als de focusgroep met scholen bleek dat deze scope te beperkt was. Leveranciers konden geen oplossing implementeren voor hun gebruikers, wat essentieel is in de nieuwe implementatie aanpak. Scholen zagen eveneens onvoldoende meerwaarde in de beperkte scope van het maken van afspraken over alleen het uitwisselen van summatieve toetsresultaten zonder procesinformatie.

De werkgroep ‘Plannen en afnemen van toetsen en examens’ die in het najaar van start ging, diende als opvolger van ‘Uitwisseling summatieve toetsresultaten’. Gezien de wijzigingen in scope en implementatieaanpak, is het nu logisch om beide werkgroepen samen te voegen.

De nieuwe werkgroep ‘Toetsen en examineren’ onderzoekt uitgebreid alle gebruiksscenario’s voor het uitwisselen van zowel summatieve als formatieve resultaten binnen het volledige toets- en examendomein. Het doel is om meer samenhang en eenduidigheid te creëren voor leveranciers, en tegelijkertijd herkenbaarheid te bevorderen voor scholen. Hierdoor beogen we het aantal implementaties van koppelingen te stimuleren, wat resulteert in een verminderde noodzaak voor handmatige overdracht van resultaten tussen systemen.