• Nieuws

Oproep deelname scholen focusgroepen - marktverkenning digitale leermiddelen

Binnenkort starten onze werkgroepen met een belangrijke fase: de marktverkenning op het gebied van het verwerven en gebruik van digitale leermiddelen, toetsen en examineren, evalueren van leervoortgang en -resultaten, en het combineren en arrangeren van leermateriaal. Deze marktverkenning is van cruciaal belang voor het identificeren van oplossingen die aansluiten bij de praktijkbehoeften en het maken van effectieve afspraken. Voor deze marktverkenning zijn we op zoek naar deelnemers die werken bij scholen met diverse achtergronden en expertise op het gebied van digitale leermiddelen. We zoeken enthousiaste deelnemers die bereid zijn om deel te nemen aan individuele interviews. Wil jij bijdragen aan toekomstbestendig en flexibel onderwijs? Meld je dan aan!

Voor de volgende werkgroepen zoeken we deelnemers die voldoen aan de volgende profielen:

Werkgroep ‘Combineren en arrangeren van leermateriaal’

 • Profiel: personen die al werken met een combinatie van meerdere leermiddelen/leermaterialen of docenten die hiermee willen gaan werken
 • Rollen: leerkracht/docent, intern begeleider, onderwijskwaliteitsmedewerker
 • Sectoren: PO, VO, SO en MBO
 • Timing: april, mei en juni

Werkgroep ‘Verwerven en in gebruik nemen digitale leermiddelen’

 • Profiel: personen die zich bezig houden met het verwerven van leermiddelen en/of het in gebruik nemen van leermiddelen.
 • Rollen: inkoper van leermiddelen, leermiddelen- of ICT-coördinator, applicatiebeheerder
 • Sectoren: PO, VO, SO en MBO
 • Timing: maart, april en mei

Werkgroep ‘Evalueren leervoortgang en -resultaten’

 • Profiel: personen die data vanuit leermiddelen (willen) gebruiken om leerlingen te ondersteunen in hun leerproces
 • Rollen: leerkracht/docent, intern begeleider, mentor, decaan, studiecoach, onderwijskwaliteitsmedewerker
 • Sectoren: PO, VO, SO en MBO
 • Timing:  april, mei en juni

Werkgroep ‘Toetsen en examineren’

 • Profiel: personen die mee willen werken aan het verbeteren van processen door betere data uitwisseling bij toetsen en examineren
 • Rollen: leerkracht/docent, intern begeleider, onderwijskwaliteitsmedewerker, examensecretaris, leermiddelen- of ICT-coördinator, applicatiebeheerder
 • Sectoren: PO, VO en SO
 • Timing: maart, april en mei 

Wat wordt er van de deelnemers aan de focusgroepen verwacht?

Deelnemers worden uitgenodigd om hun ervaringen, uitdagingen, en ideeën te delen tijdens de interviews. De interviews vinden online plaats en zijn flexibel te plannen. Inclusief voorbereiding neemt dit zo’n 1,5 uur tijd in beslag.

Heb je interesse? Meld je dan aan via dit formulier.