• Nieuws

Neem als school deel aan de marktverkenning digitale leermiddelen

Wil je meedenken over de afspraken van Edu-V over digitale gegevensuitwisseling? En zo bijdragen aan toekomstbestendig en flexibel onderwijs?

Dat kan al met de investering van slechts een uurtje. We zijn namelijk bezig met de marktverkenning op het gebied van het verwerven en gebruik van digitale leermiddelen, toetsen en examineren, evalueren van leervoortgang en -resultaten. In werkgroepen, klankbordgroepen en focusgroepen bespreken we jouw feedback en ervaring als deskundige. Op basis hiervan ontwikkelen we keurmerken voor digitale gegevensuitwisseling die voor alle betrokken partijen werken. En die volledig aansluiten op de praktijk.

Hiervoor zoeken wij enthousiaste respondenten die werken bij scholen met diverse achtergronden en expertise op het gebied van digitale leermiddelen. Wil jij bijdragen aan toekomstbestendig en flexibel onderwijs? En pas je binnen een van de volgende profielen? Meld je dan aan!

Werkgroep ‘Combineren en arrangeren van leermateriaal’

  • Profiel: personen die al werken met een combinatie van meerdere leermiddelen/leermaterialen of docenten die hiermee willen gaan werken
  • Rollen: leerkracht/docent, intern begeleider, onderwijskwaliteitsmedewerker
  • Sectoren: PO, VO, SO en MBO
  • Timing: juni

Werkgroep ‘Evalueren leervoortgang en -resultaten’

  • Profiel: personen die data vanuit leermiddelen (willen) gebruiken om leerlingen te ondersteunen in hun leerproces
  • Rollen: leerkracht/docent, intern begeleider, mentor, decaan, studiecoach, onderwijskwaliteitsmedewerker
  • Sectoren: PO, VO, SO en MBO
  • Timing:  juni

Wat kun je van de focusgroep verwachten?

Je wordt uitgenodigd om ervaringen, uitdagingen, en ideeën te delen tijdens een individueel interview. Dit gesprek vindt online plaats en is flexibel te plannen. Dit neemt ongeveer een uur in beslag.

Heb je interesse? Meld je dan aan via dit formulier.