• Nieuws

Leveranciers gezocht: doe mee aan de proof of concepts

De Edu-V werkgroepen werken aan de ontwikkeling van de Edu-V afspraken, waarbij iedere conceptafspraak zorgvuldig wordt geëvalueerd en getoetst bij de klankbordgroep. Vervolgens worden deze afspraken getest in de praktijk met behulp van proof of concepts (POC’s). Voor deze POC’s zijn we op zoek naar leveranciers.

Tijdens een POC integreren leveranciers de conceptafspraken in hun koppelvlakken, backofficesystemen en applicaties. Scholen worden gevraagd om te beoordelen of deze afspraken daadwerkelijk verbeteringen opleveren. Op deze manier stellen leveranciers en scholen vast of de afspraken praktisch uitvoerbaar en de gewenste effecten opleveren.

De POC’s bieden bovendien de gelegenheid om mogelijke knelpunten of verbeterpunten te identificeren en aan te pakken, nog voordat de afspraken op grote schaal worden geïmplementeerd.

Om deze belangrijke stap naar goede en haalbare afspraken te zetten, is Edu-V op zoek naar leveranciers die willen deelnemen aan een POC. Als je geïnteresseerd bent, meld je dan zo spoedig mogelijk aan. De deadline voor inschrijving is 30 juli a.s.

Door deel te nemen aan een POC krijg je als één van de eerste leveranciers de kans om het Edu-V Afsprakenstelsel in de praktijk te ervaren. Dit stelt je in staat om de afspraken te testen met je eigen producten en diensten. Daarnaast lever je een waardevolle bijdrage aan het realiseren van flexibel en toekomstbestendig onderwijs.

Je kunt je aanmelden voor POC’s die twee praktijksituaties in het Primair en Voortgezet Onderwijs ondersteunen. POC’s die andere praktijksituaties en andere sectoren ondersteunen, volgen later.

Aanmelden

Heb je interesse? Meld je dan snel aan voor een POC