• Nieuws

Edu-V programma blij met steun Nationaal Groeifonds om onderwijs naar hoger plan te brengen

Het Edu-V programma krijgt 34 miljoen euro als één van de gehonoreerde innovatievoorstellen vanuit het Nationaal Groeifonds. Dat maakte vandaag Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de adviescommissie, bekend naar aanleiding van het besluit van de ministerraad.

Binnen het programma Edu-V maken publieke en private partijen onderling afspraken die de eenvoudige, veilige en betrouwbare toegang tot en gebruik van digitale onderwijsmiddelen regelen voor het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. Zodat leerkrachten, leerlingen en studenten makkelijker en veiliger gebruik maken van de digitale toepassingen in het onderwijs.

Met de toekenning van 34 miljoen euro van het Groeifonds is het Edu-V programma in staat om een aantal belangrijke obstakels bij het gebruik van digitale onderwijsmiddelen weg te nemen. Digitale onderwijsmiddelen worden nu vanaf verschillende plekken, door verschillende partijen beschikbaar gesteld. In de praktijk betekent dit dat leerkrachten, scholieren en studenten onnodig veel tijd kwijt zijn bij het gebruik van deze middelen. Daarnaast is er toenemende zorg over het veilig en privacy vriendelijk gebruik van deze digitale onderwijsmiddelen.

“Iedere docent kent de frustratie van een digibord dat niet aangaat, een beamer die er mee ophoudt of een systeem dat ineens stopt met werken nét als je het nodig hebt. Zonde, want digitale hulpmiddelen zijn er juist om ons werk makkelijker te maken. Dat is precies waarom dit voorstel zo belangrijk is. Scholen en bedrijven bundelen met hulp van het Groeifonds de krachten om ons digitale onderwijs goed, gebruikersvriendelijk en veilig te regelen,” aldus Dennis Wiersma, Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs.

Afspraken door en voor het onderwijs

Publieke en private partijen uit het onderwijs ontwikkelen samen de afspraken die straks voor het digitaal onderwijs gelden. Als alle partijen zich in het onderwijs zich conformeren aan deze afspraken, maken scholen met minder inspanning en risico gebruik van de mogelijkheden van digitaal onderwijs.

“We zijn heel blij met het bericht dat de aanvraag van ons Edu-V programma is gehonoreerd door de ministerraad. Met Edu-V ondersteunen we leraren en maken we het voor scholen mogelijk om nóg toekomstbestendiger onderwijs te bieden en het beste uit leerlingen en studenten te halen. Met ons programma leveren we een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Ik kijk naar de samenwerking met publieke en private partijen om gezamenlijk deze ambitie te vervullen”, aldus Pieter Hendrikse, voorzitter van het bestuurlijk overleg Edu-K.

Het Edu-V programma kan met deze toekenning uit de startblokken. Bent u werkzaam in het primair, voortgezet, speciaal of middelbaar beroepsonderwijs en wilt u bijdragen aan het ontwikkelen van deze afspraken? Of wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van Edu-V? Gaat u dan naar: www.edu-v.org.