Hilde van der Togt
Adviseur Verwerven en in gebruik nemen

Hilde is onze adviseur voor de werkgroep ‘Verwerven en in gebruik nemen van digitale leermiddelen’.

E-mail