Klankbordgroep bijeenkomst

Op 11 oktober a.s. organiseren we de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep van Edu-V. Deze klankbordgroep heeft een belangrijke functie binnen het programma. Want voorlopige afspraken over digitale gegevensuitwisseling worden aan deze groep getoetst. Of de afspraken aansluiten bij de praktijk, of ze logisch en toepasbaar zijn. Wil je meedenken en meepraten? Meld je dan aan voor de klankbordgroep van Edu-V.

Binnen het programma Edu-V maken scholen en leveranciers onderling afspraken die de eenvoudige, veilige en betrouwbare toegang tot en gebruik van digitale onderwijsmiddelen regelen voor het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs.

Om tot deze afspraken te komen, is de input van scholen en leveranciers belangrijk. Want dankzij die input kunnen wij de afspraken nog beter afstemmen op de dagelijkse praktijk. Zodat leerkrachten, docenten, scholieren en studenten in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs straks met minder inspanning en risico gebruik kunnen maken van digitale toepassingen in het onderwijs.

Tijdens deze eerste bijeenkomst leggen we uit wat de rol is van de klankbordgroep. We lichten toe waar we staan met het programma, hoe de afspraken tot stand komen, en toetsen we de uitkomsten van afspraken die in de maak zijn.

Denk mee. Praat mee. En meld je aan voor de klankbordgroep. Na je inschrijving, ontvang je direct een uitnodiging voor de online bijeenkomst van 11 oktober.