Hoe komen de proof of concepts tot stand?

Leveranciers van digitale onderwijsmiddelen in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs nodigen we van harte uit om deel te nemen aan de proof of concepts. De oproep om deel te nemen doen we via verschillende kanalen van Edu-V (website, nieuwsbrief, socials, evenementen, etc.) en via de partners van Edu-V.

Aanmelden en criteria voor deelname

Wil je als leverancier inschrijven, check dan of je voldoet aan de criteria voor deelname. Als deelnemer aan ons POC-programma:

  • Ben je ingeschreven bij het Nederlands handelsregister.
  • Bevind je je niet in financiële moeilijkheden (AGVV).
  • Beschik je over een staging omgeving of een andersoortige proefomgeving.
  • Beschik je over een API om gegevens uit te wisselen met derden.
  • Heb je een track-record in vergelijkbare gegevensuitwisselingen.
  • Beschik je over een component ‘consentmanagement’ of een alternatieve omgeving waarin applicatiebeheerders koppelingen kunnen activeren en deactiveren.
  • Heb je voldoende ontwikkelcapaciteit beschikbaar in Q4 2023.
  • Heb je een aanspreekpunt met ervaring in ketensamenwerking die beschikbaar is in de periode september 2023 tot en met april 2024 voor het voorbereiden, organiseren van testbijeenkomsten en de evaluatie van wat er gebouwd is.
  • En onderteken je de samenwerkingsovereenkomst.

Op Confluence lees je welke prestaties we van je verwachten binnen het POC-programma.

Na aanmelding via onze website ontvang je een intake formulier die je voor de deadline moet hebben ingeleverd om je aanmelding definitief te maken.

Selectie

Wanneer de termijn van aanmelden is verlopen, starten we met de selectieprocedure. Dat doen we op basis van de hierboven vermelde selectiecriteria. Indien er na selectie meer leveranciers dan beschikbare posities zijn, zal er een lotingsprocedure worden gehanteerd om de selectie te bepalen.

Na de selectie ontvang je van ons bericht of je al dan niet bent geaccepteerd als deelnemer aan de POC(s). Ben je geaccepteerd, dan wordt jouw organisatie als Samenwerkingspartner op de website vermeld. Ben je afgewezen, dan ontvang je een bericht inclusief reden van afwijzing.

Heb je interesse?

Meld je dan aan voor één van de POC’s.