Neem deel aan de werkgroepen

Samen maken we afspraken die bijdragen aan eenvoudige, veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling voor het onderwijs. Opdat de afspraken daadwerkelijk aansluiten bij de praktijk, is het belangrijk dat scholen en leveranciers bijdragen aan het maken van die afspraken.

Dat doen we onder andere in werkgroepen rondom specifieke uitdagingen in de dagelijkse praktijk van scholen. Wil je meedenken, meepraten? Meld je dan voor 1 april a.s. hieronder aan voor één of meerdere werkgroepen.  

Uitwisseling summatieve toetsresultaten

Verwerven en gebruik digitale leermiddelen

Doorgifte identiteiten

Beheersing

Diversiteit

Omdat we de inbreng van alle betrokkenen in het onderwijs in de werkgroepen willen borgen, beoordelen we het totaal aantal aanmeldingen op voldoende diversiteit. Je aanmelding betekent dan ook niet dat je automatisch lid bent van een werkgroep. Je ontvangt zo spoedig mogelijk na aanmelding een bevestiging.

Procedure werkgroepen

Lees hier hoe de werkgroepen tot stand komen.