12.00 – 13.00 uur
Registratie, lunch en netwerken

Ontvangst met lunch en gelegenheid tot netwerken.

13.00 – 13.15 uur
Opening en welkomstwoord

Welkomstwoord door programmamanager Hedy van der Ende en moderator Cor Ottens.

13.15 – 13.35 uur
Over de toekomst van ons digitale onderwijs

Een presentatie over hoe Edu-V de toekomst van digitaal onderwijs ziet, het plan om daar te komen, het belang van samenwerking, en de huidige stand van zaken in het proces.

13.35 – 14.15 uur
Paneldiscussie – Flexibel en toekomstbestendig onderwijs

Een interactieve paneldiscussie met leerkrachten, docenten, leerlingen en studenten. Over hoe ze het digitale onderwijs ervaren, hoe ’t wordt gebruikt, en hoe ze het beter en anders willen hebben. En hoe ziet de ideale wereld eruit?

14.15 – 14.45 uur
Pauze en netwerken

14.45 – 15.30 uur
Break-out sessies (ronde 1) - Verbinding in de praktijk

Zonder problemen het schooljaar beginnen en voortzetten met Edu-V


Beschrijving:

Hoe helpt Edu-V aan het begin van het schooljaar én gedurende het schooljaar problemen voorkomen.

Spreker:

 • Peter Harmsen, docent wiskunde en informatica op het Tabor College Werenfridus in Hoorn.

Efficiënt samenwerken: cloudleveranciers in het programma Cyberveiligheid mbo


Beschrijving:

De samenwerking met cloudleveranciers is een van de 6 pijlers van het programma Cyberveiligheid mbo. In deze presentatie gaan we in op de efficiënte aanpak van sectorale DPIA’s door MBO Digitaal, waarmee tijd en middelen worden bespaard voor leveranciers en mbo-instellingen.

Sprekers:

 • Martijn Bijleveld is programmamanager van het programma Cyberveiligheid mbo bij MBO Raad / MBO Digitaal.
 • Niels Dutij werkt als (privacy)jurist bij het programma Cyberveiligheid. Daarnaast is hij werkzaam als jurist/functionaris gegevensbescherming bij meerdere mbo-instellingen.

Rollen en taken van Kennisnet in de leermiddelenketen en binnen Edu-V


Beschrijving:
Hoe ondersteunt Kennisnet scholen in het effectieve gebruik van ICT?Welke drie sleutelrollen vervult zij? En hoe sluiten deze rollen (expert, architect, dienstverlener) aan bij de doelstellingen en werkwijze van Edu-V?

Maak kennis met Kennisnet en praat mee.


Sprekers:

 • Larissa Zegveld is directeur-bestuurder van stichting Kennisnet. Zij is tevens voorzitter van het Forum Standaardisatie, dat het gebruik van open standaarden voor digitale gegevensuitwisseling in de publieke sector stimuleert.
 • Willem-Jan van Elk is strategisch adviseur leermiddelen en leeromgevingen bij Kennisnet. Hij volgt de (markt)ontwikkelingen op deze terreinen en adviseert schoolbesturen, sectorraden en OCW daarover.
 • IJsbrand Hoetjes is coördinerend beleidsadviseur bij Kennisnet, actief op het terrein van strategie, publieke waarde(n) en gezonde marktwerking.

Aansluiten bij Edu-V en governance in de spotlight


Beschrijving:

Ontdek hoe scholen en leveranciers zich straks aansluiten bij Edu-V, hoe zij deelnemer worden, en hoe zij kunnen meedoen binnen de governance-structuur.

Sprekers:

 • Indra Henneman is als voorzitter van de werkgroep Beheersing onderdeel van het programmateam Edu-V.
 • Bram van der Sluijs is adviseur governance van het programmateam Edu-V.

Een duik in de wereld van SIVON


Beschrijving:

Ontdek wat de samenwerkende besturen binnen SIVON belangrijk vinden. Hoe ze samenwerken aan digitalisering in het onderwijs en daarbij instrumenten als Data Protection Impact Assessments en aanbestedingen voor leermiddelen en leeromgevingen inzetten.

Spreker:

 • Paul Zevenbergen is voorzitter van SIVON. Hij werkt al geruime tijd in en om het onderwijs. Digitalisering in het onderwijs heeft hem gegrepen en als bestuurder van SIVON zet hij zich in voor samenwerking op dit vlak. Altijd vanuit hart voor het onderwijs en met publieke waarden in het vizier.

Veilig en Doordacht Digitaliseren


Beschrijving:
Deze sessie gaat over bewustwording van het belang van veilig digitaliseren bij scholen en schoolbesturen. Wat zijn de kansen, wat zijn de risico’s en over welke impact gaat het eigenlijk? Hoe kan professionalisering bijdragen aan een doordachte aanpak van digitalisering in jouw organisatie?

Spreker:

 • Hermien Jacobs spreekt namens de PO- en VO-raad.

Meld je aan voor break-out sessie ronde 1

Maak een keuze uit het aanbod van de eerste ronde break-out sessies en vul deze hier in.

15.40 – 16.25 uur
Break-out sessies (ronde 2) – Verbinding in de praktijk

Afspraken laten werken - nu en in de toekomst


Beschrijving:

Ontdek de missie van Start Schooljaar tijdens deze sessie, en leer hoe we lessen uit de huidige ketensamenwerking kunnen gebruiken om het Edu-V afsprakenstelsel succesvol te operationaliseren.

Sprekers:

 • Jos Brouwer voert als ketenregisseur de regie op de keten voor distributie en toegang van leermiddelen. Dat doet hij doelgericht en in samenwerking met veel partijen. Jos heeft ruime ervaring als ICT-manager, en werkte als adjunctdirecteur van Uitgeverij Deviant 10 jaar in het educatieve veld.
 • Hestia Monster is als manager wijzigen en testen het schakelpunt voor wijzigingen in de educatieve keten. Zij is een energieke, doelbewuste professional met ruime ervaring op het gebied van ICT en security. Zij werkte onder andere bij KPN en Kennisnet, waar zij productmanager was van de Entrée Federatie.

Kansen en belemmeringen bij de realisatie van digitaal veilig onderwijs: wat is jouw rol?

Beschrijving:

Hoe kunnen scholen en leveranciers zich voorbereiden op toenemende privacy- en beveiligingsrisico’s in het onderwijs? Wat wordt er van scholen en leveranciers verwacht volgens het Normenkader IBP? Zijn de verschillende rollen duidelijk? En hoe kunnen ze elkaar ondersteunen bij het creëren van een digitaal veilige en toekomstbestendige schoolomgeving?

Spreker:

Sabrina van Miltenburg is programmamanager van het programma Digitaal Veilig Onderwijs, een samenwerkingsverband van het ministerie van OCW, Kennisnet, SIVON, PO-Raad en VO-raad.

 

Samen werken aan leermateriaal; van ingewikkeld naar verbindend


Beschrijving:

Verken de kracht van actieve samenwerking! Leer hoe de dynamische verbinding tussen publieke en private partijen resulteert in de ontwikkeling van open (digitaal) leermateriaal dat perfect inspeelt op de wensen van het onderwijs.

Sprekers:

 • Judith ten Brummelhuis (Impuls Open Leermateriaal)
 • Suzanne Unck (Impuls Open Leermateriaal)
 • Roel Bakker (ThiemeMeulenhoff)

Npuls in actie: de dynamiek van flexibel digitaal leermateriaal onthuld


Beschrijving:

Ontdek de kracht van Npuls! Tijdens deze sessie leer je hoe de Transformatiehub Digitale Leermaterialen binnen dit innovatieve mbo, hbo en wo-programma bijdraagt aan flexibel digitaal onderwijs. En verken hoe jij een bijdrage kunt leveren aan deze innovatie.

Sprekers:

 • Menno de Waal is aanvoerder van de Transformatiehub Digitale Leermaterialen Npuls. Als oud-docent weet Menno hoe belangrijk goede en flexibele leermaterialen zijn voor de dagelijkse lespraktijk. Door te verbinden, samen te werken en opbrengsten te delen bereikt Menno mooie resultaten. Naast zijn werk als aanvoerder werkt Menno ook als adviseur bij het Graafschap College in de mooie Achterhoek.
 • Manon Geven is binnen het programma Npuls het eerste aanspreekpunt voor vragen uit mbo-instellingen en is lid in het regieteam namens de mbo-instellingen. Ze werkte bij Kennisnet en was programmamanager van Doorpakken op Digitalisering. Met de ervaringen en kennis die Manon heeft, weet ze de mensen en werelden bij elkaar te brengen.

Edu-V community: co-creatie in de praktijk


Beschrijving:

Toelichting co-creatie proces. Welke gremia zijn er en hoe kun je meedenken en meepraten. Wat levert het op?

Sprekers:

 • Lotte Baak is community manager bij Edu-V, en het eerste aanspreekpunt voor leden van de klankbordgroep.
 • Frank van Rooij is binnen het programma Edu-V voorzitter van de werkgroepen ‘Verwerven en in gebruik nemen van digitale leermiddelen’ en ‘Combineren en arrangeren digitale leermiddelen’. Daarnaast is hij coordinator van de implementatie van Edu-V.

Meld je aan voor break-out sessie ronde 2

Maak een keuze uit het aanbod van de tweede ronde break-out sessies en vul deze hier in.

16.35 – 17.00 uur
Inspirerende spreker en wrap-up

17.00 – 18.00 uur
Afsluiting en netwerken